ACTA DE PROCLAMACIÓ DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS BANYOLES

ACTA DE PROCLAMACIÓ DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB TENNIS BANYOLES

Banyoles, a les 14’15 hores del dia 30 d’abril de 2016, reunits al local social del Club Tennis Banyoles la totalitat dels membres titulars de la Junta Electoral, adopten per unanimitat els següents acords:

1.- Donar per conclosa i finalitzada la jornada electoral, posant de manifest que no ha existit cap incidència ni reclamació per part de cap Soci o Sòcia del Club Tennis Banyoles.

2.- Proclamar com a guanyadora de les presents eleccions a la candidatura única encapçalada pel President Sr. Pere Carbó Xabé, que conformarà la següent Junta Directiva:

President: Sr. Pere Carbó Xabé.

Vice-Presidenta: Sra. Sònia Navio Robles.

Secretari: Sr. Josep Rodríguez Duran.

Tresorer: Sr. Josep Saurina Montcanut.

Vocals:

  • Francesc Xavier Pagès Heras.

  • Guillem Alvarez Bustins.

  • Carla Vila Quera.

  • Mercè Arpa Expósito.

  • Irene Padrés Medina.

  • Sergi Aguilar LLavoré.

  • Sandra Busquets Zamudio.

  • Blanca Lleal Fontàs.

Sense cap altre assumpte que tractar el President de la Junta Electoral aixeca la sessió.

Signatura

Sr. Josep Compte Rovirola

President/a Junta Electoral

Sr. Jordi Dilmé Xargay

Secretari/a Junta Electoral

Sr. Joan Tarradas Torras

Vocal Junta Electoral

160430