Normes de reserva i ocupació de pistes

Ens plau comunicar-vos que el passat dia 2 de març de 2022, la Junta Directiva del Club Tennis Banyoles, reunida en sessió extraordinària, va acordar modificar el sistema de reserves de pistes de tennis i pàdel que es venia aplicant fins al moment de forma física i presencial. A aquests efectes, es va acordar que les indicades reserves es realitzin mitjançant el “sistema online Reserva Play “ que es pot fer a través de la Web oficial del Club www,tennisbanyoles.cat o be descarregant al mòbil l’aplicació ReservaPlay des de Play Store (Android) i Apple Store (iOS). Els criteris bàsics per utilitzar l’indicat nou sistema de reserves és el que es detalla a les “Normes de reserva i ocupació de pistes” que consten degudament penjades a la Web oficial del Club, i que també us adjuntem en la present comunicació. Indicar-vos que aquest sistema de reserves és plenament operatiu des del dia 10 de gener de 2022, per tant, des de la indicada data ja no es podran realitzar reserves físiques presencials.

 

Des de la Junta Directiva ens ha semblat que era el moment adient per impulsar, agilitzar i modernitzar el sistema de reserves que veníem aplicant fins ara, esperant que sigui del vostre grat i utilitat. En tot cas, per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva o be trucar al telèfon 675 876 368, els divendres de 16h a 19h.

 

TENNIS

 

1.- La utilització de les instal·lacions de tennis queda exclusivament reservada al soci jugador del Club Tennis Banyoles. No obstant, les pistes podran ser llogades a jugadors que no siguin socis, sempre que s’aboni el corresponent preu del lloguer que fixi en cada moment la Junta Directiva.

 

2.- Als efectes del previst en el punt primer anterior, els jugadors no socis hauran d’enregistrar-se prèviament al sistema de reserves de pistes online ReservaPlay que es detalla en les presents Normes. Tanmateix, sols podran reservar pista fins una hora que els permeti jugar sense la necessitat de l’enllumenat de les instal·lacions del Club – fins les 18’00 hores durant els mesos de tardor i hivern i fins a les 20’00 hores durant els mesos de primavera i estiu –. A partir de les indicades hores serà necessari que a la corresponent reserva hi hagi, com a mínim, un soci jugador, que seria qui es faria càrrec del preu de la llum.

 

3.- La ocupació de les pistes de tennis es durà a terme d’acord amb l’ordre de reserves que es realitzin mitjançant el sistema de reserves online ReservaPlay, que es podrà fer a través de la Web oficial del Club www.tennisbanyoles.cat o be descarregant al mòbil l’aplicació ReservaPlay des de Play Store (Android) i Apple Store (iOS). Els criteris bàsics de l’indicat sistema de reserves és el que es detalla a continuació:

 

  • Els socis jugadors podran reservar pista de tennis amb tres (3) dies d’antelació i, en tot cas, tindran dret a tenir més d’una reserva activa dins de l’indicat període. En canvi, els jugadors no socis sols podran reservar pista per poder jugar el mateix dia en que es faci la reserva, i tan sols podran tenir una reserva activa en cada moment.

 

  • En cas de que a la reserva hi hagi algun jugador no soci, caldrà que prèviament s’hagi carregat el preu del lloguer de la pista al moneder virtual que consta habilitat en el propi sistema de ReservaPlay. Aquest càrrec al moneder virtual s’haurà de realitzar per part del responsable de la reserva, tant si és soci com si és un no soci.

 

  • Qualsevol cancel·lació o modificació de reserves s’haurà de realitzar a través d’aquest sistema ReservaPlay.

 

4.- Cada reserva d’una pista de tennis serà per jugar una (1) hora. No obstant, en cas de reserves per celebrar campionats – tant si són de caràcter social com federatiu –, la ocupació de la pista ho serà per la durada efectiva que tingui el corresponent partit.

 

5.- Tot jugador té dret a tornar a reservar i ocupar la pista dins un mateix dia un cop hagi desbloquejat la reserva anterior. En aquest sentit, no es podrà tenir activa més d’una reserva al dia.

 

6.- En cas de que s’ocupi amb retard la pista els jugadors sols tindran dret a ocupar la mateixa pel temps que resti per finalitzar l’hora reservada, és a dir, no tindran dret a jugar l’hora sencera.

 

7.- Tal com s’ha indicat en el punt 3 (iii) de les presents Normes, les reserves es podran anular a través del sistema Reservaplay sempre que es faci, com a màxim, mitja hora abans de la hora prevista per la ocupació de la pista.

 

8.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva, ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant una (1) setmana des de que s’hagi produït, sempre i quan no existeixi cas de força major (pluja, etc.).

 

PADEL

 

1.- La utilització de les instal·lacions de pàdel queda exclusivament reservada al soci jugador del Club Tennis Banyoles. No obstant, les pistes podran ser llogades a jugadors que no siguin socis, sempre que s’aboni el corresponent preu del lloguer que fixi en cada moment la Junta Directiva.

 

2.- Als efectes del previst en el punt primer anterior, els jugadors no socis hauran d’enregistrar-se prèviament al sistema de reserves de pistes online ReservaPlay que es detalla en les presents Normes. Tanmateix, sols podran reservar pista fins una hora que els permeti jugar sense la necessitat de l’enllumenat de les instal·lacions del Club – fins les 18’00 hores durant els mesos de tardor i hivern i fins a les 20’00 hores durant els mesos de primavera i estiu –. A partir de les indicades hores serà necessari que a la corresponent reserva hi hagi, com a mínim, un soci jugador, que seria qui es faria càrrec del preu de la llum.

 

3.- La ocupació de les pistes de pàdel es durà a terme d’acord amb l’ordre de reserves que es realitzin mitjançant el sistema de reserves online ReservaPlay, que es podrà fer a través de la Web oficial del Club www.tennisbanyoles.cat o be descarregant al mòbil l’aplicació ReservaPlay des de Play Store (Android) i Apple Store (iOS). Els criteris bàsics de l’indicat sistema de reserves és el que es detalla a continuació:

 

  • Els socis jugadors podran reservar pista de pàdel amb tres (3) dies d’antelació i, en tot cas, tindran dret a tenir més d’una reserva activa dins de l’indicat període. En canvi, els jugadors no socis sols podran reservar pista per poder jugar el mateix dia en que es faci la reserva, i tan sols podran tenir una reserva activa en cada moment.

 

  • En cas de que a la reserva hi hagi algun jugador no soci, caldrà que prèviament s’hagi carregat el preu del lloguer de la pista al moneder virtual que consta habilitat en el propi sistema de ReservaPlay. Aquest càrrec al moneder virtual s’haurà de realitzar per part del responsable de la reserva, tant si és soci com si és un no soci.

 

  • Qualsevol cancel·lació o modificació de reserves s’haurà de realitzar a través d’aquest sistema ReservaPlay.

 

4.- Cada reserva d’una pista de pàdel serà per jugar una hora i mitja. No obstant, en cas de reserves per celebrar campionats – tant si són de caràcter social com federatiu –, la ocupació de la pista ho serà per la durada efectiva que tingui el corresponent partit.

 

5.- Tot jugador té dret a tornar a reservar i ocupar la pista dins un mateix dia un cop hagi desbloquejat la reserva anterior. En aquest sentit, no es podrà tenir activa més d’una reserva al dia.

 

6.- En cas de que s’ocupi amb retard la pista els jugadors sols tindran dret a ocupar la mateixa pel temps que resti per finalitzar l’hora reservada, és a dir, no tindran dret a jugar l’hora sencera.

 

7.- Tal com s’ha indicat en el punt 3 (iii) de les presents Normes, les reserves es podran anular a través del sistema Reservaplay sempre que es faci, com a màxim, mitja hora abans de la hora prevista per la ocupació de la pista.

 

8.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva, ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant una (1) setmana des de que s’hagi produït, sempre i quan no existeixi cas de força major (pluja, etc.).