Competicions

Totes les competicions estan organitzades per les següents categories:

Benjamins: De 8 a 10 anys
Alevins: De 11 a 12 anys
Infantils: De 13 a 14 anys
Cadets: De 15 a 16 anys
Juniors: De 17 a 18 anys
Absoluts: De totes les edats
Sénior +30: Que dintre l’any en curs s’hagin complert els 30 anys.
Sénior +40: Que dintre l’any en curs s’hagin complert els 40 anys.
Sénior +50: Que dintre l’any en curs s’hagin complert els 50 anys.