Millores al Club Tennis Banyoles

Dins el pla de millores més recent, n’haureu vist 3 de molt visibles:

En primer lloc, i donada la nombrosa afluència de clients que atrau el bar del tennis, hem decidit col.locar una valla d’accés a les pistes 4 i 5 de tennis i la pista 2 de pàdel exclusivament per als usuaris d’aquestes pistes per tal de poder gaudir d’un espai reservat i tranquil.

En segon lloc, semblava evident que l’accés a la pista 2 de tennis no havia de condicionar el partit que s’estigués jugant a la pista número 3. És per aquest motiu que hem fet una mena de «gàbia» d’accés a les pistes 2 i 3 amb la finalitat de poder entrar i sortir sense molestar el partit que s’estigui disputant a la pista contigua.

Finalment, hem fet una inversió molt necessària com eren les finestres i obertures dels vestidors de nois i noies per tal d’assegurar que, ara que ve l’hivern, no perdem escalfor innecessàriament.

valla tancat finestres vestidors